Opolska debata edukacyjna

Przygotowanie systemu konsultacji i wymiany informacji między samorządami i organizacjami pozarządowymi woj. opolskiego, których wspólnym celem jest ochrona szkół prowadzących edukację w małych miejscowościach - to rezultat opolskiej debaty edukacyjnej, która odbyła się 11 stycznia  2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

Więcej...

Wizyta studyjna w Danii

W dniach 20-24 września 2011 roku grupa pracowników Federacji Inicjatyw Oświatowych realizujących projekt "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym" wraz ze współpracującymi ekspertami odbyła wizytę studyjną w Danii w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zbierania wzorcowych rozwiązań dotyczących sposobów angażowania społeczności w lokalne procesy decyzyjne oraz kompleksowego planowania przestrzennego.

Więcej...

Wizyta studyjna w Walii

Zespół realizujący projekt w dniach 11-15 września 2011 roku miał okazję przyglądać się rozwiązaniom stosowanym w zarządzaniu edukacją, planowaniu przestrzennym i partycypacji społecznej w Walii. Rozmowy i spotkania z ekspertami wykazały, że działania polegające na zwiększeniu aktywności obywateli pomagają w wyrównaniu różnic, które zastano w Wielkiej Brytanii po konserwatywnych rządach Margaret Thatcher.

Więcej...

Wizyta studyjna na Węgrzech

W dniach 1-3 września 2011 roku w ramach przedstawiciele Federacji Inicjatyw Oświatowych realizujący projekt „Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym”, wraz z współpracownikami, odbyli wizytę w węgierskich instytucjach w celu wymiany doświadczeń i wiedzy. Zbierane dane i opisy praktyk miały służyć opracowaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w Polsce w obszarze polityk społeczno-edukacyjnych.

Więcej...

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny