Pierwszy etap szkoleń zakończony

Zakończyliśmy pierwszy etap szkoleń z "Matrycy kalkulacyjnej finansów gminnych przeznaczonych na edukację", który był częścią procesu testowania produktu. W sumie przeszkoliliśmy 135 osób - 72 wytypowane przez jednostki samorządu terytorialnego i 63 przedstawicieli SRW, nauczycieli, radnych, sołtysów i rodziców.

Więcej...

IX szkolenie dla użytkowników Matrycy

20130107-08 03 200Uczestnicy 9. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie w dniach 7-8 stycznia 2013 r., zwrócili uwagę na przydatność Matrycy jako narzędzia do prezentowania i omawiania sytuacji finansowej gmin, kalkulowania danych dotyczących szkół i wyliczania wielkości dotacji (subwencji). Szczególne zainteresowanie budził proces przekazywania szkół organizacjom pozarządowym.

Więcej...

VIII szkolenie dla użytkowników Matrycy

Grupa biorąca udział w 8. szkoleniu wprowadzającym dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 grudnia 2012 r., skupiła się na procesie przekazywania szkół organizacjom pozarządowym. Dlatego szczególnie wysoko oceniano tę część Matrycy, która dotyczy obliczania potencjalnej dotacji dla szkół, zwłaszcza wyliczania części subwencji oświatowej przypadającej na daną szkołę.

Więcej...

Polski Internet - zakończenie głosowania

Zakończyło się głosowanie w konkursie "Polski Internet 2012". Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy w obu etapach - październikowym i decydującym, listopadowym, klikali na rzecz zwycięstwa strony Federacji Inicjatyw Oświatowych. Dzięki Państwa głosom weszliśmy do finałowej piątki w kategorii "organizacje non profit". Czy wygraliśmy - okaże się 25 stycznia, kiedy zostaną ogłoszone wyniki.

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny