Matryca - przygotowujemy warsztaty

W kwietniu 2013 r. rozpocznie się nabór uczestników warsztatów dotyczących "Matrycy kalkulacyjnej finansów gminnych przeznaczonych na edukację". Spotkania będą się odbywać na terenie całej Polski. W związku z tym prosimy Państwa o wstępne zgłoszenia w celu ustalenia najdogodniejszych lokalizacji warsztatów. Spotkania są przeznaczone dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przewidujemy objęcie wsparciem 385 osób.

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny