Wizyta studyjna w Walii

Zespół realizujący projekt w dniach 11-15 września 2011 roku miał okazję przyglądać się rozwiązaniom stosowanym w zarządzaniu edukacją, planowaniu przestrzennym i partycypacji społecznej w Walii. Rozmowy i spotkania z ekspertami wykazały, że działania polegające na zwiększeniu aktywności obywateli pomagają w wyrównaniu różnic, które zastano w Wielkiej Brytanii po konserwatywnych rządach Margaret Thatcher.

Dzięki racjonalnym argumentom, wnikliwej analizie i zebranej bazie danych dotyczących edukacji udało się dojść do ponadpolitycznego porozumienia i wspólnie zaradzić zastanej sytuacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na pomyślność wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, w tym włączenie lokalnej społeczności było kulturalne zakorzenienie wśród obywateli odpowiedzialności i zaangażowania społecznego. Poprzez udostępnianie i upowszechnianie danych dotyczących wydatków przeznaczanych na prowadzenie placówek edukacyjnych zaangażowanie to stopniowo rosło. Istotnym wnioskiem okazała się potrzeba tworzenia mechanizmów do zbierania i analizy danych umożliwiających podejmowanie racjonalnych decyzji.

Delegacja Federacji Inicjatyw Oświatowych nawiązała współpracę między innymi z organizacją Sustainable Wales zajmującą się zrównoważonym rozwojem oraz ContinYou Cymru – parasolową instytucją zrzeszającą szkoły społecznościowe w Walii. Pouczające i budujące było również spotkanie z panią Jane Davidson byłą Minister Edukacji Walii, która odpowiedzialna była za przygotowanie i wprowadzenie reformy edukacji w Walii. Minister stworzyła wizję „Walii – kraju uczącego się: od wizji do działania” (The Learning country: Vision into Action), gdzie dostęp do edukacji stał się bardziej powszechny i zapewniono wszystkim dzieciom równy start. Reforma ta przygotowywana była z równym zaangażowaniem i uwzględnieniem interesów trzech stron – szkół, władz lokalnych i rządu. Warunkiem utrzymującym pomyślność zachodzących zmian było monitorowanie i badanie jakości usług udostępnianych w szkołach poprzez specjalnego rodzaju inspekcję – Estyn.

Spotkania uczestników wizyty z przedstawicielami rządu i innych instytucji pozwoliły na dokładniejsze przyjrzenie się problemom i wspólne ustalenie najlepszych rozwiązań. W czasie krótkiego wyjazdu udało się spotkać min. z Davidem Slade’m - kierownikiem działu zarządzania środkami Ministerstwa Oświaty Walii, przedstawicielami Centralnego Wydziału ds. Oświaty w Monmouthshire oraz  Andy Wallsgrov’em - przedstawicielem Rzecznika Praw Dziecka.

Eksperci Federacji Inicjatyw Oświatowych mogli rozpocząć budowanie bazy wiedzy na temat samoorganizacji społeczności i zebrać studia przypadków i opisy praktyk. Reforma edukacji w Walii była głównym motorem dla zmian społecznych i gospodarczych w tym kraju, udostępnianie danych dotyczących edukacji przyczyniło się do utworzenia ponadpolitycznego porozumienia i wspólnego przeciwdziałania problemom społecznym.

Uczestnicy wizyty:

zespół projektowy:

  • Andrzej Biderman, koordynator projektu
  • Alina Kozińska-Bałdyga, liderka zespołu badawczego
  • Olga Kulesza, koordynatorka współpracy ponadnarodowej

współpracownicy:

  • Dorota Bąbiak-Kowalska, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Wspólnota”,
  • Piotr Dragan, wójt gminy Wisznica,
  • Tomasz Mularczyk, wójt gminy Szastarka,
  • Józef Orzeł, wiceprezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie
  • Jerzy Giebułtowski, tłumacz

 

Materiały:

ikona pobierzRaport ze spotkania z Jane Davidson (PDF - 145 KB)

ikona pobierzMartin Fitton - Edukacja w Walii od czasu Dewolucji (DOC - 168 KB)

ikona pobierzMiędzynarodowe standardy dla szkół społecznościowych (PDF - 297 KB)

ikona pobierzRaport z sesji z Chris Jones (PDF - 116 KB)

ikona pobierzMartin Fitton - Rola Estyn w inspekcjach szkolnych w Walii (PDF - 170 KB)

ikona pobierzRaport ze spotkania z Peterem Foxem (PDF - 67 KB)

ikona pobierzFinansowanie edukacji w Walii: usuwanie „mgły finansowej” (PDF - 134 KB)

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny