Lubelska debata edukacyjna

Znalezienie dobrych rozwiązań dotyczących gminnej edukacji publicznej było celem "Debaty oświatowej samorządów województwa lubelskiego", zorganizowanej 13 lutego 2012 roku w Auli Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie. Była to kolejna z cyklu konferencji upowszechniających Matrycę kalkulacyjną w projekcie "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym".

Więcej...

Mazowiecka debata edukacyjna - zaproszenie

Federacja Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP zapraszają do udziału w Mazowieckiej Debacie Edukacyjnej, która odbędzie się 20 lutego 2012 r. (poniedziałek) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Więcej...

Pismo Wspólnota o projekcie i małych szkołach

Z datą 28 stycznia 2012 r. ukazał się numer tygodnika "Wspólnota", poświęcony małym szkołom i problemom edukacji na terenach wiejskich. Opracowanie powstało w projekcie "Monitoring..." na zlecenie Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Więcej...

Wielkopolska debata edukacyjna

foto konferencja - miniatura20 stycznia 2012 r. odbyła się kolejna konferencja związana z rozpoczęciem procesu upowszechnienia Matrycy kalkulacyjnej - Wielkopolska debata edukacyjna "Przyszłość szkół wiejskich" zorganizowana przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP. Podczas debaty zaprezentowano Matrycę kalkulacyjną finansów gminnych przeznaczonych na edukację, a także model małej, wiejskiej szkoły.

Więcej...

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny