FIO: Matryca lekarstwem na oświatowe finanse

Federacja Inicjatyw Oświatowych liczy, że wystąpienie Związku Nauczycielstwa Polskiego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności istnienia szkół publicznych prowadzonych przez inne organy niż samorząd nie podważy zasadności istnienia tych placówek, ale otworzy nowy etap poszukiwania sposobu naprawy polskiej szkoły. Stanowisko takie przedstawiły władze FIO na konferencji prasowej zwołanej 28 marca 2013 r., w odpowiedzi na wystąpienie ZNP do Trybunału. Zdaniem FIO wniosek ten może być okazją do dyskusji i wspólnego poszukiwania lepszych sposobów finansowania oświaty przez organizacje pozarządowe, samorząd i władze centralne. Eksperci FIO zaprezentowali Matrycę kalkulacyjną finansow gminnych - narzędzie umożliwiające testowanie pomysłów na lepsze finansowanie oświaty.

Więcej - na stronie FIO

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny