Kongres samorządowy - o prawie oświatowym

Samorządowy Kongres OświatyW dniach 26-27 września 2012 r. w Warszawie przedstawiciele Federacji Inicjatyw Oświatowych uczestniczyli w Samorządowym Kongresie Oświaty, na którym ponad 700 samorządowców z całego kraju dyskutowało o propozycjach zmian w prawie oświatowym, które mają wpłynąć na lepsze finansowanie i jakość oświaty samorządowej. Podczas panelu dyskusyjnego "Aktywne porozumienie obywatele – samorząd. Jakość oświaty a rola rodziców, organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych itp. w procesie edukacji" Federacja zaprezentowała propozycję włączenia obywateli w proces współdecydowania o finansach samorządowych przeznaczonych na oświatę.

Więcej...

Zapraszamy na Samorządowy Kongres Oświaty

logo Samorządowy Kongres OświatyZapraszamy na Samorządowy Kongres Oświaty (Warszawa, 26-27 września 2012 r.) - samorządy wszystkich szczebli będą dyskutowały o tym, jak podnosić jakość polskiej edukacji i co trzeba zmienić, aby to było możliwe. Gospodarzem panelu dyskusyjnego "Aktywne porozumienie obywatele-samorząd. Jakość oświaty a rola w procesie rodziców, organizacji pozarządowych, organizacji społecznych itp." (Stadion Narodowy, 26 września, godz. 14.50-16.50) będzie Federacja Inicjatyw Oświatowych.

Więcej...

Matryca kalkulacyjna - nabór na szkolenia

Trwa nabór przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i stowarzyszeń rozwoju wsi na kolejne bezpłatne szkolenia dotyczące matrycy kalkulacyjnej finansów gminnych przeznaczonych na edukacje (etap: testowanie produktu). Szkolenia odbędą się w Warszawie w terminach: 25-26 października, 22-23 listopada i 6-7 grudnia 2012 r. oraz 7-8 stycznia 2013 r.

Więcej...

V szkolenie dla użytkowników Matrycy

20120913-14 11 200Uczestnikom 5. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie w dniach 13-14 września 2012 r., bardzo podobała się możliwość porównania za pomocą tego narzędzia struktury dochodów gmin i proporcji wydatków w oświacie. Sugerowano też, by informacje o doświadczeniach Federacji Inicjatyw Oświatowych w prowadzeniu szkół i obniżaniu kosztów ich funkcjonowania były dostępne dla partnerów w gminach.

Więcej...

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny