Oferta szkoleń

Szkolenia "Testowanie Matrycy"

Miejsce:

Terminy:

Warszawa

25-26 października 2012
22-23 listopada 2012
6-7 grudnia 2012
7-8 stycznia 2013

ikona pobierz
Karta zgłoszenia
DOC 298 KB

ikona pobierz
Zaproszenie do współpracy
DOC 318 KB

ikona link
Informacje i broszura
o matrycy

 

Szkolenia wprowadzające dla użytkowników Matrycy

Matryca to internetowy kalkulator, który pomaga zobaczyć gminne wydatki na oświatę w świetle liczb i faktów oraz poprawić komunikację pomiędzy samorządem a mieszkańcami gminy i wspólnie rozwiązywać problemy utrzymania sieci szkół wiejskich.

Do współpracy we wdrożeniu tego innowacyjnego narzędzia zapraszamy wszystkich, którzy są gotowi działać na rzecz oświaty w gminie: samorządy – jako gestorów tego zadania publicznego - oraz lokalne stowarzyszenia – jako podmioty podejmujące się jego wykonania w swoich wsiach.

Zanim jednak Matryca posłuży do moderowania dialogu w gminie, zapraszamy zainteresowanych wprowadzeniem jej do użytku na dwudniowe szkolenie. Jego przedmiotem jest pokazanie do czego i w jaki sposób można używać Matrycy. Szkolenie ma charakter praktyczny, odbywa się z użyciem komputerów i internetu. Pracujemy z Matrycą opierając się na rzeczywistych danych gmin przygotowujących się do wykorzystania narzędzia. W ten sposób po kolei omawiamy zasady wprowadzania danych i najważniejsze wskaźniki, jakie przedstawia Matryca. Znaczną część czasu poświęcamy na omówienie wymowy otrzymanych wyników i ich znaczenia w zarządzaniu siecią oświatową w gminie. Dyskutujemy też o sytuacjach przedstawianych przez uczestników. Staramy się rozwiązywać zgłaszane dylematy, oceniając przy tym, jak może w tym pomóc Matryca lub co trzeba zrobić, by pomóc w tym mogła.

Szkolenie jest pierwszym etapem współpracy. Uczestnicy wracają do siebie i weryfikują wprowadzone dane, przygotowując je do wykorzystania w gminnych debatach i negocjacjach. Jeśli jest taka wola użytkowników, specjaliści Centrum Monitoringu uczestniczą w gminnych spotkaniach, wspierając tam interpretację danych. Przy okazji, w rzeczywistych sytuacjach, ujawniają się wnioski, na których podstawie zespół projektowy planuje dalsze udoskonalenia Matrycy.

 
 
Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny