IV szkolenie dla użytkowników Matrycy

20120830-31 01 200Podczas 4. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie w dniach 30-31 sierpnia 2012 r., uczestnicy w żywej dyskusji wyrażali przekonanie, że narzędzie jest bardzo ciekawe, szczególnie do prezentacji radnym rocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Dużą wartością okazała się dla dyskutantów możliwość porównania sytuacji gmin.

Więcej...

III szkolenie dla użytkowników Matrycy

Uczestnicy 3. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie 4-5 lipca 2012 r., dobrze przyjęli doświadczenia Federacji Inicjatyw Oświatowych i informacje wynikające z korzystania z Matrycy. Zdaniem uczestników Matryca i szkolenie pokazują dobre wzorce, a Matryca, jako program "z zewnątrz", ma szanse być postrzegana jako dostarczająca poprawne, sprawdzalne dane, co może być ważne dla społeczności lokalnych.

Więcej...

Obradowało XV Forum Inicjatyw Oświatowych

XV Forum Inicjatyw OświatowychW dniach 23-24 czerwca 2012 r. pod hasłem "Współtworzymy dobre prawo dla edukacji" obradowało XV Forum Inicjatyw Oświatowych. Celem Forum było przedstawienie złych zapisów prawnych, które powodują trudności w przekazywaniu szkół i przedszkoli zagrożonych zamknięciem oraz zakładaniu i prowadzeniu placówek stowarzyszeniowych. Spotkanie z udziałem posłów, przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych oraz rodziców objęły honorowym patronatem sejmowe komisje: edukacji i samorządu.

Więcej - na stronie Federacji Inicjatyw Oświatowych i w Galerii zdjęć

II szkolenie dla użytkowników Matrycy

Podczas 2. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie w dniach 4-5 czerwca 2012 r., zgłoszono uwagi i sugestie dotyczące uzupełnień Matrycy. Uczestnicy wyrażali opinię, że narzędzie w sposób zrozumiały prezentuje to, co jest nieczytelne dla ludzi w postaci danych tabelarycznych. Jednostki samorządu terytorialnego planują wykorzystać je do rozmów z radnymi.

Więcej...

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny