Tydzien z Internetem 2012 - podsumowanie

Tydzień z internetem - logoFederacja Inicjatyw Oświatowych - partner kampanii "Tydzień z Internetem 2012" wraz z jej organizatorem, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dziękuje wszystkim szkołom, nauczycielom, dyrektorom i innym uczestnikom za zaangażowanie się w kampanię.

Więcej...

Mazowiecka debata edukacyjna - resume

20 lutego 2012 r. spotkaliśmy się w Warszawie na kolejnej z cyklu konferencji inaugurujących proces upowszechnienia produktu naszego projektu - Matrycy kalkulacyjnej, by dyskutować o problemach finansów gminnych przeznaczonych na edukację. Konferencja "Mazowiecka debata edukacyjna - przyszłość szkół wiejskich", zorganizowana przez Federację Inicjatyw Oświatowych, Związek Gmin Wiejskich RP i Urząd Gminy Lelów, odbyła się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego i wicewojewody mazowieckiego.

Więcej...

Tydzień z Internetem 2012 - zaproszenie

Federacja Inicjatyw Oświatowych zachęca wszystkie szkoły, zwłaszcza małe wiejskie szkoły podstawowe, do udziału w "Tygodniu z Internetem 2012" (26-30 marca 2012 r.). Można wziąć udział w konkursie i wygrać sprzęt multimedialny.

Więcej...

Lubuska debata edukacyjna

 "Przyszłość szkół wiejskich" - to hasło lubuskiej debaty edukacyjnej, która odbyła się 17 lutego 2012 r. Organizatorami konferencji, kolejnej w cyklu spotkań inaugurujących proces upowszechnienia Matrycy kalkulacyjnej, były: Federacja Inicjatyw Oświatowych, Związek Gmin Wiejskich RP i Urząd Gminy Górzyca..

Więcej...

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny