Napisali o nas: Matryca przy tablicy

Federacja Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP przygotowały internetowy kalkulator przekazywania organizacjom pozarządowym szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją - relacjonuje Serwis Samorządowy PAP w depeszy z 7 lutego 2013 r.

"O ile całkowita likwidacja szkoły jest czymś, przed czym Federacja zdecydowanie przestrzega - w perspektywie oznacza ona bowiem degradację i wymieranie wsi - to przejmowanie szkół i przedszkoli przez stowarzyszenia uważamy za zjawisko korzystne, otwierające nowe możliwości rozwoju dla wszystkich" - wyjaśnia FIO.

Przygotowana Matryca ma pomóc zobaczyć sytuację oświatową gminy w świetle liczb i faktów; ma być narzędziem, które pomoże różnym stronom potencjalnego konfliktu, ułatwi prowadzenie dialogu.

"Wójtom i burmistrzom ułatwi rozmowy z radnymi, gdyż zobrazuje warunki decyzji finansowych w gminie i pokaże czy zmiany są potrzebne i jak są pilne. Radnym Matryca pomoże w rozmowie o sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się ich gmina, gdyż pokaże strukturę dochodów gminy, charakterystykę jej wydatków oświatowych i konsekwencje, jakie ta sytuacja przynosi. Łatwiej też będzie władzom gminy zachęcać rodziców i innych mieszkańców do zakładania stowarzyszeń rozwoju wsi" - przekonuje FIO.

Również nauczyciele dzięki Matrycy mogą lepiej uzmysłowić sobie skutki, jakie dla nich może przynieść niewprowadzanie zmian w zarządzaniu oświatą.

Matryca może być ważna zarówno dla tych, którzy dopiero zastanawiają się, czy założyć stowarzyszenie i przejąć szkołę, jak i dla liderów działających już stowarzyszeń - wskazuje bowiem, w jaki sposób daną szkołę utrzymać z dotacji oświatowej. Dzięki Matrycy można także sprawdzić, czy dotacja dla szkoły czy przedszkola jest naliczana w odpowiedniej wysokości.

Matryca to internetowy kalkulator utworzony w ramach projektu "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym" w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany do końca 2013 roku przez FIO i Związek Gmin Wiejskich RP. Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia mogą kontaktować się z Federacją.

oprac. /aba/
Źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny