Pakiet rozwojowy dla gmin

Federacja Inicjatyw Oświatowych w ramach odpłatnej działalności statutowej oferuje gminom PAKIET ROZWOJOWY służący naprawie finansów gminnych przy zachowaniu małych szkół i przedszkoli.

Więcej...

FIO: Matryca lekarstwem na oświatowe finanse

Federacja Inicjatyw Oświatowych liczy, że wystąpienie Związku Nauczycielstwa Polskiego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności istnienia szkół publicznych prowadzonych przez inne organy niż samorząd nie podważy zasadności istnienia tych placówek, ale otworzy nowy etap poszukiwania sposobu naprawy polskiej szkoły. Stanowisko takie przedstawiły władze FIO na konferencji prasowej zwołanej 28 marca 2013 r., w odpowiedzi na wystąpienie ZNP do Trybunału. Zdaniem FIO wniosek ten może być okazją do dyskusji i wspólnego poszukiwania lepszych sposobów finansowania oświaty przez organizacje pozarządowe, samorząd i władze centralne. Eksperci FIO zaprezentowali Matrycę kalkulacyjną finansow gminnych - narzędzie umożliwiające testowanie pomysłów na lepsze finansowanie oświaty.

Więcej - na stronie FIO

Napisali o nas: Matryca przy tablicy

Federacja Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP przygotowały internetowy kalkulator przekazywania organizacjom pozarządowym szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją - relacjonuje Serwis Samorządowy PAP w depeszy z 7 lutego 2013 r. - Przygotowana Matryca ma pomóc zobaczyć sytuację oświatową gminy w świetle liczb i faktów; ma być narzędziem, które pomoże różnym stronom potencjalnego konfliktu, ułatwi prowadzenie dialogu.

Więcej...

Matryca - przygotowujemy warsztaty

W kwietniu 2013 r. rozpocznie się nabór uczestników warsztatów dotyczących "Matrycy kalkulacyjnej finansów gminnych przeznaczonych na edukację". Spotkania będą się odbywać na terenie całej Polski. W związku z tym prosimy Państwa o wstępne zgłoszenia w celu ustalenia najdogodniejszych lokalizacji warsztatów. Spotkania są przeznaczone dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przewidujemy objęcie wsparciem 385 osób.

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny