O Porozumieniu

 
 
Aktywne
porozumienie

to dialog obywateli i samorządu oparty na wiedzy i rzeczowych argumentach
to sposób poprawy mechanizmu zarządzania edukacją w gminach wiejskich w kontekście ograniczania nakładów własnych gmin na ten cel
to włączenie mieszkańców gminy w proces decyzyjny i budowanie alternatywnych rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania szkół wiejskich.
 

Narzędzia porozumienia

 
Matryca
kalkulacyjna
Centrum
monitoringu
Platforma
komunikacji i e-learningu
Matryca jest aplikacją, która umożliwia zbieranie, analizę i porównanie informacji dotyczących finansowania edukacji w danej gminie. Matryca stworzy też możliwość symulacji skutków różnych rozwiązań organizacyjnych edukacji na poziomie lokalnym.
W Federacji Inicjatyw Oświatowych powstaje Centrum Monitoringu odpowiedzialne za zbieranie informacji o dyskusjach toczonych w poszczególnych gminach. Specjaliści Centrum będą wspierać wszystkie strony Porozumienia: mieszkańców, członków SRW, dyrektorów i pracowników szkół i przedszkoli, samorząd terytorialny. Materiał i wnioski zebrane przez Centrum posłużą też do usprawniania i rozwijania tworzonego przez nas mechanizmu.
Użytkownicy Matrycy kalkulacyjnej mogą korzystać z przygotowanej przez nas platformy e-learningowej, czyli przewodnika "Jak liczyć pieniądze?". W przystępny sposób prezentuje on dostępne narzędzia, uczy sposobów ich użytkowania, możliwych zastosowań i odsyła w miejsca, gdzie można uzyskać więcej informacji. Częścią tej platformy jest też system komunikacji między użytkownikami i wspierającym ich Centrum Monitoringu.

ikona linkPrzejdź na stronę Matrycy

ikona linkWięcej o Centrum Monitoringu

ikona linkPrzejdź na stronę Przewodnika

 
 
Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny