Opolska debata edukacyjna

Przygotowanie systemu konsultacji i wymiany informacji między samorządami i organizacjami pozarządowymi woj. opolskiego, których wspólnym celem jest ochrona szkół prowadzących edukację w małych miejscowościach - to rezultat opolskiej debaty edukacyjnej, która odbyła się 11 stycznia  2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

Konferencja, należąca do cyklu spotkań inaugurujących proces upowszechniania Matrycy kalkulacyjnej, została zorganizowana przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP we współpracy z Opolskim Kuratorem Oświaty i Gminą Głuchołazy, pod patronatem wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego.

Tematy konferencji:

  1. Rola edukacji w funkcjonowaniu społeczności wiejskiej (Ryszard Wilczyński – wojewoda opolski)
  2. Nowy model szkoły wiejskiej w świetle projektów europejskich (Alina Kozińska-Bałdyga, prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych)
  3. Prezentacja mechanizmu monitorowania finansów gminnych przeznaczonych na edukację jako narzędzia wspierającego proces decyzyjny związany z przekształceniami w systemie placówek oświatowych w gminach (Małgorzata Lewandowska, zespół projektowy)
  4. Głuchołaska polityka edukacyjna - tworzenie szkół prowadzonych przez stowarzyszenia - przykłady dobrych praktyk (Tadeusz Wojdyła - radny, Edward Szupryczyński - burmistrz)
  5. Sytuacja finansowa gmin a finansowanie zadań edukacyjnych na terenach wiejskich (Paweł Tomczak - Związek Gmin Wiejskich RP)

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny