Zapraszamy na XV Forum Inicjatyw Oświatowych

Już po raz piętnasty Federacja Inicjatyw Oświatowych, wraz z partnerami, organizuje Forum Inicjatyw Oświatowych (23-24 czerwca 2012 r.), na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego. Udział w Forum jest bezpłatny.

Więcej...

I szkolenie dla użytkowników Matrycy

Matryca kalulacyjna finansów gminnych, zaprezentowana na 1. szkoleniu wprowadzającym dla użytkowników, które odbyło się w Warszawie w dniach 24-25 maja 2012 r., cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników i uzyskała dobrą ocenę. Usłyszeliśmy też opinię, że Matryca jest dla samorządu dobrym narzędziem do wizualizacji zmian w strukturze dochodów gminy.

Więcej...

Zaproszenie do współpracy

Federacja Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP zapraszają władze gmin, przedstawicieli stowarzyszeń lokalnych i społeczności wiejskich do udziału w projekcie "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym".

Więcej...

Usługi hotelarskie - ogłoszenie

Federacja Inicjatyw Oświatowych zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi związane z zapewnieniem noclegu i wyżywienia dla uczestników i trenerów szkoleń organizowanych przez biuro projektu "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym".

Więcej...

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny