Mazowiecka debata edukacyjna - zaproszenie

Federacja Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP zapraszają do udziału w Mazowieckiej Debacie Edukacyjnej, która odbędzie się 20 lutego 2012 r. (poniedziałek) w godz. 10.00-15.30, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (Plac Bankowy 3/5, sala nr 169).

Debata jest jednym z 16 regionalnych spotkań organizowanych w projekcie "Monitoring", których celem jest przygotowanie systemu konsultacji i wymiany informacji między samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Postępujący od kilku lat proces likwidacji wiejskich szkół może pozbawić wieś możliwości rozwoju opartego na nowoczesnej edukacji. Wyzwaniem czasu staje się zatem budowa nowego modelu szkoły, prowadzonej przez lokalne stowarzyszenia i funkcjonującej na obszarach wiejskich jako miejsce integrujące miejscową społeczność wokół spraw lokalnych, wyzwalające aktywność i pobudzające do działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu w różnych obszarach życia.

 
 
Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny