Pismo Wspólnota o projekcie i małych szkołach

Z datą 28 stycznia 2012 r. ukazał się numer tygodnika "Wspólnota", poświęcony małym szkołom i edukacji na terenach wiejskich. Opracowanie powstało w projekcie "Monitoring..." na zlecenie Federacji Inicjatyw Oświatowych.

W numerze m. in.:

  • Narzędzie na kryzys - o projekcie "Monitoring..."
  • Szansa na nowe otwarcie - o współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym
  • Mała szkoła - dlaczego jest droga?
  • Jak powinna pracować mała szkoła, aby wykorzystać swoje atuty?
  • Co zrobić z małą szkołą - przekazać czy zlikwidować?
  • Okiem burmistrza / Okiem przewodniczącego - przykład z gminy Głuchołazy
  • Wieś się kurczy
  • Zadłużenie a zadania gmin wiejskich

20120128 wspolnota

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny