Wielkopolska debata edukacyjna

foto konferencja - miniatura20 stycznia 2012 r. odbyła się kolejna konferencja związana z rozpoczęciem procesu upowszechnienia Matrycy kalkulacyjnej - Wielkopolska debata edukacyjna "Przyszłość szkół wiejskich" zorganizowana przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP.

W konferencji wzięli udział: posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, Elżbieta Walkowiak – wielkopolska kurator oświaty, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego.

Podczas debaty zaprezentowano Matrycę kalkulacyjną finansów gminnych przeznaczonych na edukację, a także model małej, wiejskiej szkoły.

 

Tematy konferencji:

 1. Przedstawienie działań ZGW RP i strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego związanych z realizacją i finansowaniem zadań oświatowych (Marek Olszewski wiceprzewodniczący ZGW RP, współprzewodniczący strony samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST)
 2. Mechanizm monitorowania finansów gminnych przeznaczonych na edukację, partycypację i planowanie przestrzenne – narzędzie  wspierające  proces zmian w systemie oświaty i rozwój gmin (Alina Kozińska-Bałdyga, prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych)
 3. Organizacja pracy i dobór metod nauczania szansą na efektywne wykorzystanie zasobów szkoły wiejskiej (zespół projektu "Z Małej Szkoły w Wieki Świat": prezentacja projektu - Elżbieta Tołwińska-Królikowska, wiceprezeska FIO; prezentacja realizacji w szkole – Beta Fengler, Dyrektorka SP w Bachorzewie)
 4. Sytuacja finansowa gmin a realizacja zadań edukacyjnych na terenach wiejskich (prezentacja analizy WPF i ocena projektu zmiany ustawy o finansach publicznych z 8 grudnia 2011 r. - Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP)

 

Materiały:

ikona pobierzInformacje o projekcie i partnerach
(PDF - 441 KB)

ikona pobierzModel szkoły wiejskiej jako ośrodka wielofunkcyjnego. Opracowanie FIO, styczeń 2012
(PDF - 415 KB)

ikona pobierzDane z projektów uchwał JST w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015
Opracowanie ZGWRP, styczeń 2012 (PDF - 163 KB)

ikona pobierzSymulacja wprowadzenia zmian w ustawie o finansach publicznych
Opracowanie ZGWRP, styczeń 2012 (PDF - 70 KB)

ikona pobierzOcena skutków ograniczenia deficytu w gminach wiejskich
Opracowanie ZGWRP, styczeń 2012 r. (PDF - 2 181 KB)

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Simple Image Gallery Extended

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny