Lubelska debata edukacyjna

Znalezienie dobrych rozwiązań dotyczących gminnej edukacji publicznej było celem "Debaty oświatowej samorządów województwa lubelskiego”, zorganizowanej 13 lutego 2012 roku w Auli Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie. Była to kolejna z cyklu konferencji upowszechniających Matrycę kalkulacyjną w projekcie "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym".

Jednym z głównych zagadnień, jakie zaprezentowano, były założenia polityki państwa w zakresie zarządzania oświatą w samorządach przy założeniu konieczności oszczędzania publicznych funduszy.

Spotkanie otworzył przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny Jan Mołodecki, który mówił o podstawowych źródłach problemów finansowych w oświacie gminnej. Ponadto na konferencji poruszano następujące tematy:

  1. Przedstawienie wyników sondażu przeprowadzonego w styczniu 2012 roku na temat problemów związanych z zarządzaniem oświatą w gminach województwa lubelskiego (Jan Mołodecki, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny)
  2. Polityka państwa w zakresie zarządzania oświatą w samorządach w kontekście ograniczania deficytu finansów publicznych (Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Żuk - współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Krzysztof Babicz - kurator oświaty w Lublinie)
  3. Podstawowe źródła problemów finansowych w oświacie gminnej – drogi wyjścia z niekorzystnej sytuacji (Jan Mołodecki, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny)
  4. Obywatelska polityka edukacyjna – społeczna debata o kształcie edukacji w Polsce. Dobre praktyki - racjonalizacja sieci placówek oświatowych w praktyce (Alina Kozińska-Bałdyga - prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych, Piotr Dragan - wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny)

 

ikona pobierzProblemy związane z zarządzaniem gminną edukacją publiczną. Raport z badania ankietowego.
Związek Gmin Lubelszczyzny, 13 luty 2012 r. (PDF - 10 201 KB)

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny