Pierwszy etap szkoleń zakończony

Zakończyliśmy pierwszy etap szkoleń z "Matrycy kalkulacyjnej finansów gminnych przeznaczonych na edukację", który był częścią procesu testowania produktu. W sumie przeszkoliliśmy 135 osób - 72 wytypowane przez jednostki samorządu terytorialnego i 63 przedstawicieli SRW, nauczycieli, radnych, sołtysów i rodziców.

Dzięki Państwa cennym uwagom i propozycjom zmian narzędzie zostało dopracowane i uzupełnione o nowe funkcjonalności: kalkulator dotacji, wyróżnienie środków na edukację dzieci z niepełnosprawnościami, zatwierdzanie danych, analizy porównawcze wskaźników dla gmin uczestniczących w badaniu itp.

Serdecznie zapraszamy do pracy z Matrycą. W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Monitoringu tel. 22 825 29 23.

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny