IX szkolenie dla użytkowników Matrycy

20130107-08 03 200[w9_1][w9_2]Uczestnicy 9. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie w dniach 7-8 stycznia 2013 r., zwrócili uwagę na przydatność Matrycy jako narzędzia do prezentowania i omawiania sytuacji finansowej gmin, kalkulowania danych dotyczących szkół i wyliczania wielkości dotacji (subwencji). Szczególne zainteresowanie budził proces przekazywania szkół organizacjom pozarządowym.

W spotkaniu wzięło udział 12 osób reprezentujących dziewięć stowarzyszeń rozwoju wsi i dwie jednostki samorządu terytorialnego.

Uczestnicy przyjechali do nas z gmin: Kłodawa (woj. kujawsko-pomorskie), Olkusz (woj. małopolskie), Zalesie (woj. lubelskie), Lidzbark Welski (woj. warmińsko-mazurskie), Mała Wieś, Osieck i Nasielsk (woj. mazowieckie), Orchowo i Pyzdry (woj. wielkopolskie).

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny