Tydzień z Internetem 2012 - zaproszenie

Federacja Inicjatyw Oświatowych zachęca wszystkie szkoły, zwłaszcza małe wiejskie szkoły podstawowe, do udziału w "Tygodniu z Internetem 2012" (26-30 marca 2012 r.). Można wziąć udział w konkursie i wygrać sprzęt multimedialny.

"Tydzień z Internetem" to ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości sieci. W Polsce akcję koordynuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), a FIO jest jednym z jej partnerów.

Na potrzeby kampanii zostanie uruchomiony specjalny internetowy licznik, dzięki któremu będzie można poznać liczbę uczestników we wszystkich krajach. W ubiegłym roku w akcji wzięło udział ponad 112 tysięcy osób z blisko 30 krajów, w tym niemal 7 tysięcy z Polski (zajęliśmy czwarte miejsce).

 

ikona link

Więcej informacji - na stronach Federacji Inicjatyw Oświatowych

 
Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny