Mazowiecka debata edukacyjna - resume

20 lutego 2012 r. spotkaliśmy się w Warszawie na kolejnej z cyklu konferencji inaugurujących proces upowszechnienia produktu naszego projektu - Matrycy kalkulacyjnej, by dyskutować o problemach finansów gminnych przeznaczonych na edukację.

Konferencja "Mazowiecka debata edukacyjna - przyszłość szkół wiejskich", zorganizowana przez Federację Inicjatyw Oświatowych, Związek Gmin Wiejskich RP i Urząd Gminy Lelów, odbyła się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego i wicewojewody mazowieckiego.

Na spotkaniu dyskutowano między innymi o sytuacji w woj. mazowieckim  – likwidacji i przekazywaniu szkół, zakładaniu, likwidacji i przekazywaniu przedszkoli, a także o działaniach podejmowanych w projekcie "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym".

Tematy spotkania:

  1. Sytuacja w regionie – likwidacja i przekazywanie szkół, zakładanie, likwidacja i przekazywanie przedszkoli w województwie mazowieckim (Andrzej Biderman, koordynator projektu)
  2. Wykorzystanie narzędzi z projektu "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy" do tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie gminy i na poziomie państwa (Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS)
  3. Wykorzystanie projektu "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym" do tworzenia gminnej polityki edukacyjnej i polityki edukacyjnej na poziomie państwa (Paweł Tomczak, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Alina Kozińska-Bałdyga, prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych)
  4. Gminna polityka edukacyjna – wybór nowego organu do prowadzenia szkoły - doświadczenia z konferencji regionalnej (przedstawiciel Związku Gmin Jurajskich)
  5. Szkoła jako narzędzie planowania przestrzennego rozwoju lub zwijania gminy - doświadczenia województwa opolskiego (przedstawiciel wojewody opolskiego)
  6. Model rozwoju gminy w oparciu o gminną politykę edukacyjną na przykładzie gminy Wisznice – doświadczenia konferencji lubelskiej (Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice, przedstawiciel Związku Gmin Lubelszczyzny)
  7. Gminna polityka edukacyjna w gminie Mrozy (Dariusz Jaszczuk, wójt gminy Mrozy i Dorota Długosz, prezeska Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki)
  8. Trudności w tworzeniu gminnej polityki edukacyjnej – doświadczenia gminy Cegłów (Marcin Uchman, wójt gminy Cegłów)
  9. Dyskusja panelowa: Media, organizacje pozarządowe, samorządy – co możemy zrobić razem?

 

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny