I szkolenie dla użytkowników Matrycy

Matryca kalulacyjna finansów gminnych, zaprezentowana na 1. szkoleniu wprowadzającym dla użytkowników, które odbyło się w Warszawie w dniach 24-25 maja 2012 r., cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników i uzyskała dobrą ocenę. Usłyszeliśmy opinię, że Matryca jest dla samorządu dobrym narzędziem do wizualizacji zmian w strukturze dochodów gminy.

Dyskutanci informowali o zróżnicowanej sytuacji ich gmin. Zwracały uwagę znaczące efekty działań oszczędnościowych w gminie Majdan Królewski, gdzie wydatnie ograniczono dopłaty gminy do szkolnictwa (5,88 proc.) bez zamykania szkół. Efekt był możliwy m.in. dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu kadry nauczycielskiej i tworzeniu grup różnowiekowych na niektórych zajęciach.

W dyskusji szczególnie wybił się postulat, by szkoły samorządowe liczące do 100 uczniów mogły być prowadzone tak jak szkoły SRW – wtedy gminy nie musiałyby ich zamykać.

W szkoleniu wzięło udział 16 osób reprezentujących samorządy i stowarzyszenia rozwoju wsi z siedmiu gmin (Borowa, Niwiska, Rymanów, Majdan Królewski, Bircza - woj. podkarpackie, Nysa - woj. opolskie, Nowa Ruda - woj. dolnośląskie).

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny