II szkolenie dla użytkowników Matrycy

Podczas 2. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie w dniach 4-5 czerwca 2012 r., zgłoszono uwagi i sugestie dotyczące uzupełnień Matrycy. Uczestnicy wyrażali opinię, że narzędzie w sposób zrozumiały prezentuje to, co jest nieczytelne dla ludzi w postaci danych tabelarycznych. Jednostki samorządu terytorialnego planują wykorzystać je do rozmów z radnymi.

Uczestnicy zaproponowali, by wprowadzić do Matrycy obliczenia dotyczące wynagrodzeń w szkołach przejmowanych przez SRW oraz by dodać do niej mechanizm liczenia uczniów przeliczeniowych, a w konsekwencji - dotacji dla szkoły niepublicznej.

Komentowano też poczynania władz centralnych. Zdaniem uczestników problemy małych szkół występują od dawna, nikt jednak nie słucha i nie rozmawia tam, gdzie się one pojawiają (nie ma szacunku dla partnera samorządowego).

W szkoleniu wzięło udział 15 osób reprezentujących samorząd i stowarzyszenia rozwoju wsi z ośmiu gmin (Przytoczna - woj. lubuskie, Dubiecko - woj. podkarpackie, Smołdzino - woj. pomorskie, Sosnówka - woj. dolnośląskie, Bychawa - woj. lubelskie, Pacyna i Bielany - woj. mazowieckie, Górzno - woj. kujawsko-pomorskie).

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny