III szkolenie dla użytkowników Matrycy

Uczestnicy 3. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie 4-5 lipca 2012 r., dobrze przyjęli doświadczenia Federacji Inicjatyw Oświatowych i informacje wynikające z korzystania z Matrycy. Zdaniem uczestników Matryca i szkolenie pokazują dobre wzorce, a Matryca, jako program "z zewnątrz", ma szanse być postrzegana jako dostarczająca poprawne, sprawdzalne dane, co może być ważne dla społeczności lokalnych.

Uczestnicy dziwili się, dlaczego o problemach powszechnie odczuwanych w gminach nie ma rzeczowej dyskusji w gremiach stanowiących prawo.

W czasie warsztatów dyskutowano o porównywaniu sytuacji różnych szkół i gmin - zebrani uznali, że dałoby to szansę symulacji wariantowej i pogłębionej analizy możliwych rozwiązań. Stwierdzili, że liczenie części subwencji oświatowej przypadającej na szkołę według rozporządzenia (czyli minimalnej dotacji dla szkoły niepublicznej) jest czasochłonne i powinno być oprogramowane. Uczestnicy byli bardzo aktywni w dyskusji, zgłaszali wiele uwag i komentarzy.

W spotkaniu wzięło udział 17 osób reprezentujących samorząd i stowarzyszenia rozwoju wsi z ośmiu gmin (Boleszkowice - woj. zachodniopomorskie, Świlcza - woj. podkarpackie, Somianka i Wyszków - woj. mazowieckie, Jerzmanowice-Przeginia i Zakliczyn - woj. małopolskie, Nysa - woj. opolskie, Górzyca - woj. lubelskie).

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny