IV szkolenie dla użytkowników Matrycy

Podczas 4. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie w dniach 30-31 sierpnia 2012 r., uczestnicy w żywej dyskusji wyrażali przekonanie, że narzędzie jest bardzo ciekawe, szczególnie do prezentacji radnym rocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Dużą wartością okazała się dla dyskutantów możliwość porównania sytuacji gmin.

W czasie szkolenia zaprezentowano modyfikację Matrycy – rozszerzenie dotyczące liczenia dotacji, do tej pory w zakładce "Szkoła alternatywna – dotacje" docelowo ma się znaleźć w nowej zakładce (robocza nazwa "Kalkulator dotacji/subwencji"). Pozwala ona liczyć część subwencji oświatowej przypadającej na szkołę  według corocznego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (dotacji dla szkoły niepublicznej). Nowy element został bardzo dobrze przyjęty - zmianę, zdaniem uczestników, da się łatwo wdrożyć.

W szkoleniu uczestniczyło 14 osób - przedstawicieli siedmiu samorządów i czterech stowarzyszeń rozwoju wsi. Przyjechali do nas z gmin: Doruchów i Kramsk (woj. wielkopolskie), Dębowiec (woj. śląskie), Gzy (woj. mazowieckie), Gościeradów (woj. lubelskie), Góra (woj. dolnośląskie), Nowy Targ (woj. małopolskie) i  Rogów (woj. łódzkie).
 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Simple Image Gallery Extended

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny