Kongres samorządowy - o prawie oświatowym

Samorządowy Kongres OświatyW dniach 26-27 września 2012 r. w Warszawie przedstawiciele Federacji Inicjatyw Oświatowych uczestniczyli w Samorządowym Kongresie Oświaty, na którym ponad 700 samorządowców z całego kraju dyskutowało o propozycjach zmian w prawie oświatowym, które mają wpłynąć na lepsze finansowanie i jakość oświaty samorządowej. Podczas panelu dyskusyjnego "Aktywne porozumienie obywatele – samorząd. Jakość oświaty a rola rodziców, organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych itp. w procesie edukacji" Federacja zaprezentowała propozycję włączenia obywateli w proces współdecydowania o finansach samorządowych przeznaczonych na oświatę.

Moderatorką panelu, jednego z sześciu, które odbyły się w pierwszym dniu Kongresu, była prezeska FIO Alina Kozińska-Bałdyga. Jego uczestnicy - Andrzej Sadowski (Centrum im. Adama Smitha), Józef Orzeł (Stowarzyszenie "Miasta w Internecie”) i Krzysztof Lipiński (Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej) - przedstawili szanse związane z udziałem obywateli w zarządzaniu środkami finansowymi gmin, podkreślili wagę Internetu jako źródła informacji o działaniach gmin i sposobu komunikowania się mieszkańców i władz samorządowych.

Samorządowy Kongres OświatyPrzedstawiciele FIO Andrzej Biderman i Ewa Hummel zaprezentowali narzędzie do analizy finansów gminnych przeznaczonych na edukację - Matrycę Kalkulacyjną, która została opracowana i jest testowana w projekcie "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym”. W drugiej części panelu, poświęconej wykorzystaniu Matrycy, w dyskusji wzięli udział: Paweł Kubicki (Stowarzyszenie "Niegrzeczne Dzieci") i samorządowcy: Paweł Pernal (burmistrz gminy Iwonicz Zdrój), Zdzisław Palczewski (dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w gminie Jerzmanowice-Przeginia).

Panel zakończył się sformułowaniem postulatu, który został odczytany uczestnikom w drugim dniu Kongresu:

"W sytuacji kryzysu ekonomicznego najważniejsza jest uczciwa, rzetelna rozmowa samorządu i mieszkańców - prowadzona w oparciu o fakty. Taka rozmowa jest trudna, trzeba się jej uczyć i tworzyć narzędzia pomagające w porozumieniu. Takim narzędziem jest Matryca kalkulacyjna finansów gminnych przeznaczonych na edukację - trzeba ją rozwijać i upowszechniać. Głęboka naprawa państwa musi zacząć się od dołu, to proces którego podstawą są aktywni i odpowiedzialni obywatele, ich samorządy oraz organizacje pozarządowe. Matryca wymaga budowy narzędzi, które wesprą uzyskane porozumienie i pozwolą mieszkańcom działać m. in. funduszu zachęcającego rodziców do zakładania stowarzyszeń i podwyższania jakości pracy szkół wiejskich. Organizacje pozarządowe zapraszają samorządy terytorialne do współtworzenia takiego funduszu, którego funkcjonowanie zaczynamy wkrótce dzięki pierwszej dotacji, zadeklarowanej podczas Kongresu przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej".

Samorządowy Kongres OświatyMatryca Kalkulacyjna, informacje o innych działaniach i materiały Federacji Inicjatyw Oświatowych były prezentowane przez dwa dni Kongresu na stoisku FIO. Matryca cieszyła się dużym zainteresowaniem samorządowców, a przygotowane materiały były okazją do gorących dyskusji nad różnymi rozwiązaniami finansowania i organizacji oświaty.

Kongres zorganizowały ogólnopolskie organizacje samorządowe: Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich i Unia Metropolii Polskich.

 

ikona link Więcej zdjęć -
zapraszamy do galerii

 

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny