Matryca kalkulacyjna - nabór na szkolenia

Trwa nabór przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i stowarzyszeń rozwoju wsi na kolejne bezpłatne szkolenia dotyczące matrycy kalkulacyjnej finansów gminnych przeznaczonych na edukacje (etap: testowanie produktu).

Szkolenia odbędą się w Warszawie w terminach: 25-26 października, 22-23 listopada i 6-7 grudnia 2012 r. oraz 7-8 stycznia 2013 r.

Uczestnikom zapewniamy bezpłatne wyżywienie i nocleg. Pokrywamy koszty dojazdu na szkolenie do wysokości ceny najtańszego środka komunikacji publicznej na przebytej trasie. W ramach współpracy oferujemy:

1. Dostęp do "Matrycy kalkulacyjnej finansów gminnych przeznaczonych na edukację", która pozwala uczestnikom projektu:

    • zobrazować bieżącą sytuację budżetową gminy,
    • przedstawić graficznie koszty obecnej sieci szkół samorządowych, zwłaszcza relację między subwencją oświatową a wydatkami oświatowymi w gminie,
    • ocenić korzyści finansowe z przekazania szkoły w ręce społecznego organu prowadzącego, jako alternatywy dla zamykania szkół samorządowych,
    • ocenić koszty i możliwości prowadzenia przez organ społeczny placówki oświatowej przejętej od gminy.

2. Szkolenia przygotowujące do samodzielnego korzystania z matrycy i narzędzia e-learnigowego ułatwiającego posługiwanie się nią

3. Wsparcie ekspertów Centrum Monitoringu na miejscu w Państwa gminie, a także zdalnie.

ikona link

Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia

 

 

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny