Debaty w Fundacji Batorego

20110616 15 200Skutki finansowe złego systemu gospodarowania przestrzenią, problem likwidacji szkół i trudna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego -  to tematy spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 15-16 czerwca 2011 roku w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

Konferencje zorganizowały w projekcie „Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym” Federacja Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP.

 

15 czerwca - planowanie przestrzenne

W pierwszym dniu debatowano o skutkach finansowych złego systemu gospodarowania przestrzenią. Celem spotkania było przedstawienie danych liczbowych o skali kryzysu, wyciągnięcie wniosków z wieloletnich, nieudanych prób naprawienia prawa oraz rozpoczęcie rzetelnej debaty publicznej o sposobie wypracowania dobrych regulacji prawnych.

 

Tematy spotkania:

 1. Mechanizmy finansowania kosztów urbanizacji stosowane w krajach zachodniej Europy (dr Igor Zachariasz)
 2. Ewolucja polskiego systemu finansowania kosztów urbanizacji od 1928 roku i jej wpływ na świadomość społeczną (dr Łukasz Złakowski)
 3. Dane o skutkach finansowych obecnych regulacji dla budżetów gmin. Szacunki zobowiązań samorządów będących wynikiem uchwalonych planów (Andrzej Olbrysz)
 4. Społeczne koszty obecnego modelu urbanizacji ponoszone przez inne grupy poza samorządami. Finansowe skutki zaniechania konsolidacji gruntów. Rentowność procesów urbanizacyjnych.
 5. Koszt demograficzny kryzysu urbanizacyjnego i mieszkaniowego (prof. Anna Giza-Poleszczuk)
 6. Finansowe skutki zaniechania konsolidacji gruntów. Rentowność procesów urbanizacyjnych (Jacek Koziński)

 

Materiały:

ikona pobierzI.Zahariasz, Mechanizmy finansowania kosztów urbanizacji (PPTX - 1 333 KB)

ikona pobierzL.Złakowski, Model planowania w Polsce przedwojennej (PDF - 41 KB)

ikona pobierzA.Olbrysz, Skutki finansowe obecnych regulacji prawnych dla gmin (PDF - 7 746 KB)

ikona pobierzJ.Koziński, Społeczne koszty obecnego modelu urbanizacji (PDF - 3 114 KB)

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

Simple Image Gallery Extended

 

16 czerwca - finansowanie oświaty

Dzień drugi poświęcono problemowi likwidacji szkół. Przedstawione analizy wykazały, że zamykanie szkół nie jest spowodowane, jak powszechnie się uważa, przez niż demograficzny, ale przez obecny system finansowania szkół.

Wśród zaproszonych gości pojawili się delegaci z Walii, gdzie metodą walki z problemem likwidacji ośrodków edukacyjnych stały się działania na rzecz stabilnej polityki edukacyjnej poprzez partycypację obywateli. Przeprowadzono również konsultacje dla stowarzyszeń przygotowujących się do przejęcia szkół.

 

Tematy spotkania:

 1. Wieści z Forum Debaty Publicznej. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich (Irena Wóycicka, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP)
 2. Partycypacja obywateli warunkiem tworzenia stabilnej polityki edukacyjnej (Martin Fitton, ContinYou, Walia)
 3. Czy wójt i radni muszą zamykać szkoły? Czyli rzecz o finansach samorządowych (Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP)
 4. Dlaczego rodzice nie mogą pozwolić na likwidację szkół? Czyli o doświadczeniach Stowarzyszeń Rozwoju Wsi przejmujących prowadzenie szkół i przedszkoli (Małgorzata Lewandowska, prezeska Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku)
 5. Projekt „Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym”. Czyli porządkujemy finanse gminne, aby były środki na małe szkoły, przedszkola, żłobki i inicjatywy obywatelskie budujące kapitał społeczny (Alina Kozińska-Bałdyga, prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych)
 6. Dyskusja panelowa: „Jak pomóc stowarzyszeniom przejmującym szkoły i przedszkola?”
 7. Konsultacje dla stowarzyszeń przygotowujących się do przejęcia szkół od 1 września 2011 r.

 

Materiały:

ikona pobierzDebata - prezentacja (PPT - 1 773 KB)

ikona pobierzM.Fitton, Partycypacja obywateli (PPT - 611 KB)

ikona pobierzM. Lewandowska, Stop likwidacji szkół na wsi (PPT - 653 KB)

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

Simple Image Gallery Extended

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny