VI szkolenie dla użytkowników Matrycy

Uczestnicy 6. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie w dniach 25-26 października 2012 r., przyjęli Matrycę z dużym zainteresowaniem, zgłaszając propozycje modyfikacji i udoskonaleń. Postulowano m.in. rozbudowę działu porad prawnych w Matrycy oraz umożliwienie wydruku danych.

Tekst powitalny uznano za sztywny i mało czytelny, a uzasadnienie części o planowaniu przestrzennym i działu "Społeczność gminy" - za niedostateczne i mało zachęcająca do korzystania. Dyskutowano o celowości modyfikacji części analitycznej Matrycy w zakładce "Społeczność gminy" i "Sołectwa" w taki sposób, by wynikały z nich wnioski i pomoc dla społeczności lokalnych. Zgłaszano potrzebę bardziej systematycznego wsparcia SRW przejmujących szkoły (zwłaszcza w obszarze dodatkowej działalności odciążającej szkołę SRW z części wydatków na utrzymanie budynku).

W warsztatach uczestniczyło 12 osób - przedstawicieli dwóch stowarzyszeń rozwoju wsi i sześciu jednostek samorządu terytorialnego. Przyjechali do nas z gmin: Leśniowice (woj. lubelskie), Baranów i Mieścisko (woj. wielkopolskie), Sobolew (woj. mazowieckie), Olkusz i Klucze (woj. małopolskie), Nysa (woj. opolskie).

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny