VII szkolenie dla użytkowników Matrycy

Podczas 7. szkolenia wprowadzającego dla użytkowników Matrycy kalkulacyjnej, które odbyło się w Warszawie w dniach 22-23 listopada 2012 r., doszło do żywej dyskusji m.in. na temat wiarygodności wprowadzanych danych - uznano, że informacje powinny mieć autora, który miałby prawo zamykania edycji po potwierdzeniu rzetelności danych.

Uczestnicy stwierdzili, że dostęp do danych nie stanowi problemu – wszystkie informacje o dochodach i wydatkach gmin na oświatę są dostępne publicznie. Zastanawiano się natomiast, czy dane o wydatkach na poszczególne placówki nie staną się źródłem konfliktów i nieporozumień. Wnioskowano o umożliwienie drukowania danych z Matrycy (wprowadzenie opcji "do publikacji").

W spotkaniu wzięło udział 17 osób - reprezentantów dziewięciu samorządów i dwóch stowarzyszeń rozwoju wsi. Przyjechali do nas z 11 gmin: Rokiciny (woj. łódzkie), Białe Błota, Janikowo, Gniewkowo i Gruta (woj. kujawsko-pomorskie), Borek Wielkopolski (woj. wielkopolskie), Dębe Wielkie, Mała Wieś i Nasielsk (woj. mazowieckie), Grunwald (woj. warmińsko-mazurskie).

 

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny