Obradowało XV Forum Inicjatyw Oświatowych

XV Forum Inicjatyw OświatowychW dniach 23-24 czerwca 2012 r. pod hasłem "Współtworzymy dobre prawo dla edukacji" obradowało XV Forum Inicjatyw Oświatowych. Celem Forum było przedstawienie złych zapisów prawnych, które powodują trudności w przekazywaniu szkół i przedszkoli zagrożonych zamknięciem oraz zakładaniu i prowadzeniu placówek stowarzyszeniowych. Spotkanie z udziałem posłów, przedstawicieli gmin i organizacji pozarządowych oraz rodziców objęły honorowym patronatem sejmowe komisje: edukacji i samorządu.

Więcej - na stronie Federacji Inicjatyw Oświatowych i w Galerii zdjęć

Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny