Ruszył projekt "Monitoring"

Federacja Inicjatyw Oświatowych, w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP, rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym" (POKL.5.2.1-00-116/10 priorytet V "Dobre rządzenie").

Projekt potrwa do lutego 2014 r. Jego celem jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w zdiagnozowaniu finansów gminnych i przygotowaniu wytycznych do rozwiązań prawnych umożliwiających naprawę finansów samorządowych. Finanse będą badane w trzech obszarach: edukacji, inicjatywach obywatelskich i planowaniu przestrzennym.

 

ikona - pobierzSzczegółowe informacje o projekcie

 
Program Kapitał Ludzki Federacja Inicjatyw Oświatowych Europejski Fundusz Społeczny